Внос на хартии

oferta_4За задоволяване на своите нужди фирмата се ориентира към внос на хартии, които предлага и на свои колеги и партньори. Вносът се извършва от европейски производители. Поддържат се складови наличности на химизирани и офсетови хартии. Фирмата има производствени възможности за тяхното разролване.