За нас

ecobelan_1„Екобелан“ пише своята история

Фирма“Екобелан“ е създадена през далечната 1990 година, в началото на демокрацията в България. Основната й дейност е полиграфическа, но заедно с това извършва търговия с канцеларски материали и ученически пособия.

Започнала производство в един гараж, днес тя разполага със собствена база върху  2500 кв. метра разгърната площ, намираща се в най-атрактивната индустриална зона  на Асеновград – бул. „България“ /Пловдивско шосе/. Сградата се състои от два производствени цеха, оборудвани със съвременна техника, зали за предпечатна подготовка, лаборатория,  складове за готова продукция, офиси, битови помещения, магазини и др. Оборудването и висококвалифицираните специалисти позваляват да се извършва широка гама печатарски услуги, производствена дейност, насочена към задоволяване нуждите от учебни пособия за учащите си, формуляри за различни отрасли на икономиката и социалната сфера. Издателската дейност във фирмата е широкообхватна. Марката“Екобелан“ стои на кориците на стотици книги, издадени през последните години, както и на собствения фирмен вестник „Вестител“, който се разпространява безплатно в Асеновградска община, на стотици хиляди ученически пособия.

Във фирмата работят млади специалисти, чийто натрупан опит през годините гарантира високо качество на произвежданите продукти, известни в цялата страна.

„Екобелан“ – ООД е сертифицирана по ISO – 9001.